تنظیمات
968
Leather shoe insert(B10

Leather shoe insert(B10: کفی طبی چرمی برای جلوگیری و یا عوارض ناشی از صافی کف پا و یا سایر دفورمیتهای کف پا تجویز می شود.

1002
U.C.B.L(B9

U.C.B.L(B9: این کفی ترموپلاستیکی با قالبگیری از پا custom mold برای جلوگیری و بهبود صافی کف پا و همچنین در کاهش و درمان پلانتاژفاشیاتیس در...

1079
(Siliconshoe insert)silicon heel pad(B8

(Siliconshoe insert)silicon heel pad(B8:کفی و پد پاشنه ی سیلیکونی با دو قسمت سیلیکونی با نرمی متفاوت به درمان دردهای پاشنه و خار پاشنه و در...

998
High top shoe(B7

High top shoe(B7: کفش طبی علاوه بر حفاظت پا نقش مهمی درجلوگیری از برگشت تغییرشکل های اصلاح شده پا و اصلاح دفورمیتی پا را دارد.علاوه...

1807
AFO splint(B6

AFO splint(B6:این ارتز ترموپلاستیکی در موارد ضایعات عصب پرونئال و مچ پا و به عنوان آتل به جای گچ بعد از شکستگیها تجویز می شود.

975
Halux valgus splint(web spacer)(B5

Halux valgus splint(web spacer)(B5:این اسپیلنت ها برای اصلاح دفورمیتی انگشت شست پا و همچنین به عنوان نگه دارنده ی مناسب بعد ازعمل جراحی بونیونbunion انگشت...

1133
Knee cage brace(B4

Knee cage brace(B4: این بریس زانو از حرکات غیر ارادی زانو که ناشی از پارگی رباطهای طرفی است جلوگیری می کند و به خاطر ساختمان...

1029
Ankle support(B3

Ankle support(B3:این مچ بند ها در شکستگی ها، کشیدگی های لیگامانی و عدم ثبات مفصل مچ بعد از عمل های جراحی تجویز می شود.

811
Knee immobilizer(B2

Knee immobilizer(B2: این ارتز در بی حرکت نمودن زانو در بیماری اسگودشلترosgood shlatter و برای ثبات زانودر ضرب دیدگی و پیچ خوردگی و درمان صدمات...

904
Knee support(B1

Knee support(B1: این زانوبندها برای حمایت و محافظت از زانو بعد از عمل جراحی ،التهاب تاندون پتلا و در درمان ضرب دیدگی، پیچ خوردگی و...

قالب دکتر