تنظیمات
146
)Elbow cage(adjustable joint

Elbow cage(adjustable joint)(A12: این ارتز ترموپلاستیکی مفصل دار در شکستگی های کندیلهای هومروس و رادیال و درمان در رفتگی مفصل آرنج واسپاسم عضلانی تجویز می...

178
Elbow cage(adjustable joint)

Elbow cage(adjustable joint)(A11: این ارتز ترموپلاستیکی مفصل دار در شکستگی های کندیلهای هومروس و رادیال و درمان در رفتگی مفصل آرنج واسپاسم عضلانی تجویز می...

159
Sarmineto Brace

Sarmineto Brace(A10: این بریس که حرکات مفصل شانه را کنترل می کند ، در شکستگی های پروگزیمال هومروس یا گردن آن و جهت بی حرکتی...

164
Shoulder support

Shoulder support(A9: این ارتز در درمان صدمات عضلات Rotator culf و بورسیتهای شانه و همچنین در ضرب دیدگی های شانه استفاده می شود.

160
Shoulder arm sling

Shoulder arm sling(A8: این ارتز حرکات شانه ، بازو و ساعد را کنترل می کند و در درمان دررفتگی های شانه و آرنج و کشیدگی...

156
Tennis Elbow Band Elbow support

Tennis Elbow Band Elbow support(A7: این آرتزها به صورت یک باند مفصل آرنج را دور زده و در درمان کشیدگی عضلات و تاندون های ساعد...

312
Rigid long cockup(adjustable joint): کوکاپ ترموپلاستیکی بلن

Rigid long cockup(adjustable joint)(A6: کوکاپ ترموپلاستیکی بلند قابل تنظیم ، علاوه بر فواید کوکاپ پلاستیکی کوتاه ،مچ دست را در درجات معین در حالت اکستنشن...

قالب دکتر