بایگانی برچسب برای: پرونيشن چيست؟

پرونیشن چیست؟

/
پرونیشن حرکت به سمت داخل پا در زمان راه رفتن می باشد بطوریکه ای…