Body jacket(C13

Body jacket(C13: این ارتز که از جنس ترموپلاستیک مطابق با قالب بدن تهیه می شود مانند یک ژاکت از جلو و عقب ناحیه کمر و پشت را کاملا در برگرفته و کلیه حرکات را محدود می کند.این ارتز معمولا بعد از جراحی های اصلاحی پشت و کمر و یا شکستگی های این ناحیه تجویز می شود.