(Siliconshoe insert)silicon heel pad(B8

(Siliconshoe insert)silicon heel pad(B8:کفی و پد پاشنه ی سیلیکونی با دو قسمت سیلیکونی با نرمی متفاوت به درمان دردهای پاشنه و خار پاشنه و در کاهش درد التهاب نیام کف پایی مزمن تجویز می شود.