نوشته های modir

کفی طبی در کرج

کفی طبی در کرج کفی طبی متناسب با شرایط پای شخص پس از انجام اسکن کف پا ساخته شود میتواند در کنترل وزن های منتقل شده به کف پا و تقسیم صحیح وزن بدن روی کف پا فوق العاده موثر باشد کفی طبی خوب کفی است که تمام شرایط کف پای شخص استفاده کننده در […]

کفش طبی در کرج

کفش طبی در کرج اهمیت کفش متناسب با پا از آنهایی مشخص میگردد که پا در بدن انسان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است تا جایی که از پا به عنوان قلب دوم یاد می‌شود. پس بسیار مهم است که ما از قلب دوم خود چگونه مراقبت میکنیم زیرا وظیفه پا تحمل کل وزن […]

اسکن کف پا Foot Scan

اسکن کف پا Foot Scan جهت تشخیص ناهنجاری های کف پا و همچنین تشخیص میزان فشار های منتقل شده به کف پا اسکن کف پا انجام میگردد با انجام اسکن کف پا درمانگر می‌تواند تشخیص دهد که در کدام نقاط کف پا عدم تقارن فشار وزن بدن وجود دارد و از این طریق به طراحی […]

پرونیشن چیست؟

پرونیشن حرکت به سمت داخل پا در زمان راه رفتن می باشد بطوریکه این حرکت به داخل, نیروی وزن بدن را بصورت یکنواخت بروی پا توزیع می کند. پرونیشن یا چرخش مچ پا به داخل بیش از حد (Overpronation): در این حالت مانند پرونیشن نرمال, در زمان فرود پا, ابتدا قسمت بیرونی پاشنه پا با […]