پرونیشن چیست؟

/
پرونیشن حرکت به سمت داخل پا در زمان راه رفتن می باشد بطوریکه ای…

درمان ناهنجاری زانوی پرانتزی

/
درمان ناهنجاری زانوی پرانتزی درمان ناهنجاري زانوي پرانتزي به سه …

زانوی پرانتزی با Genu Varum چیست؟

/
زانوي پرانتزي يا Genu Varum چيست؟ 🔹در حالت عادی وقتی سر پا مس…
پای ضربدری یا ژنووالگوم

پای ضربدری یا ژنووالگوم

/
پای ضربدری همانند پای پرانتزی یک تغییر شکل یا دفورمیتی در مفصل زانو اس…