پرونیشن چیست؟

/
پرونیشن حرکت به سمت داخل پا در زمان راه رفتن می باشد بطوریکه ای…

درمان ناهنجاری زانوی پرانتزی

/
درمان ناهنجاری زانوی پرانتزی درمان ناهنجاري زانوي پرانتزي به سه …

زانوی پرانتزی با Genu Varum چیست؟

/
زانوي پرانتزي يا Genu Varum چيست؟ 🔹در حالت عادی وقتی سر پا مس…

پای ضربدری(Genu Valgum)

/
پاي ضربدری(Genu Valgum) پاهای ضربدری مانند پای پرانتزی یک تغییر شکل…